Biểu đồ phân cấp chức năng
*
Biểu đồ phân cấp chức năng của hệ thống

Biểu đồ luồng dữ liêu mức khung cảnh

Nhìn từ mức độ tổng quát trên biểu đồ phân cấp chức năng ta không thể nhận thấy rõ được các mối quan hệ giữa các dữ liệu. Để cho nhìn thấy chi tiết liên hệ với dữ liệu cần để thực hiện các công việc của bài toán nhóm sử dụng biểu đồ luồng dữ liệu. Biểu đồ mức khung cảnh cần thể hiện các tác nhân của hệ thống, các luồng dữ liệu tổng quan.

Bạn đang xem: Sơ đồ phân cấp chức năng

Khách hàng gửi các yêu cầu mua hàng tới hệ thống, hệ thống nhận các đơn hàng và gửi lại các thông tin cho khách hàng. Sau quá trình kiểm tra và xử lý thì sẽ trả lời khách hàng.

*
Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh


Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh

Biểu đồ dữ liệu mức đỉnh thể hiện mối quan hệ của các chức năng chính trong hệ thống với các tác nhân, dữ liệu.

*
Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh


Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của chức năng giao dịch

*
Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của chức năng giao dịch


Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của chức năng Quản trị

*
Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của chức năng Quản trị

Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của chức năng Tìm kiếm

Chức năng tìm kiếm của hệ thống được chia làm 2 tiêu chí tìm kiếm khác nhau: tìm kiếm theo giá của sản phẩm và tìm kiếm theo tên sản phẩm.

Khi người dùng muốn tìm kiếm theo tiêu chí nào thì sẽ tìm kiếm theo tiêu chí đó và hệ thống sẽ tìm trong bảng cơ sở dữ liệu và gửi trả lại thông tin yêu cầu từ phía người dùng.

*
Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của chức năng Tìm kiếm

Sơ đồ quan hệ cơ sở dữ liệu

*
Sơ đồ quan hệ cơ sở dữ liệu

Bảng tblDienThoai

*
Bảng tblDienThoai

Bảng tblDonDH

Trong bảng này ta có thể thấy số lượng sản phẩm đã được đặt mua và tổng tiền mà khách hàng phải thanh toán.

*
Bảng tblDonDH

Bảng tblDonHang

*
Bảng tblDonHang

Bảng tblLienHe

Tất cả mọi ý kiến thắc mắc và những đóng góp cho website của khách hàng đều được lưu lại trong bảng tblLienHe này. Mọi ý kiến và đóng góp này sẽ được ban quản trị xem xét và giải quyết hết.

*
Bảng tblLienHe

Bảng tblNguoiSuDung

Bảng tbltaikhoan là bảng dành cho khách hàng và kể cả admin. Trong bảng này sẽ lưu lại tất cả các thông tin của các tài khoản.Khi admin muốn vào trang quản trị thì phải thông qua quá trình đăng nhập thì mới có thể vào được trang quản trị, còn khách hàng muốn mua các sản phẩm trước hết có tài khoản hoặc sẽ phải đăng kí tài khoản của mình. Khi đó người sử dụng chỉ cần nhập user và Password thì sẽ có thể mua được sản phẩm. Nếu người dùng chưa có tài khoản mà đăng nhập thì hệ thống sẽ báo lỗi.

Xem thêm: #9++Mẫu Áo Dài Cách Tân Cho Người Béo Diện Đẹp Dịp Lễ Tết Hay Cưới Hỏi

*
Bảng btlNguoiSuDung


Bảng tblNSX

Trong bảng này sẽ thấy được tất cả các nhà sản xuất và 1 số thông tin về nhà sản xuất đó.

*
Bảng tblNSX

Bảng tblTinTuc

Bảng tin tức là bảng chứa các rất nhiều tin tức khác nhau với hình ảnh và nội dung phong phú. Thêm vào đó có trường ảnh sẽ làm tăng tính xác thực. Như vậy sẽ làm cho các mẩu tin thêm phong phú và sinh động thêm.