Bài viết dưới đây Luật Nhân Dân xin chia sẻ Mẫu danh sách nhân viên và bảng kê danh sách, thông tin về người lao động công ty chuẩn và đầy đủ nhất để vận dụng trên thực tiễn, mời bạn đọc cùng tham khảo.

*


Mẫu danh sách nhân viên công ty

TÊN DOANH NGHIỆP

————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

…….., ngày … tháng …. năm 20…

DANH SÁCH NHÂN VIÊN CÔNG TY

STTHọ và tên NLĐGiới tínhSinh ngàyTrình độ Hộ khẩu thường trúNhiệm vụ phân côngLoại hợp đồng lao độngThời điểm bắt đầu làm việcNội dung khácGhi chú
1
2
3
4
5
6

NGƯỜI LẬP BIỂUĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP

Giám đốc

Mẫu bảng kê danh sách thông tin người lao động

TÊN DOANH NGHIỆP

————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

…….., ngày … tháng …. năm 20…

BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN

Tôi xin cam đoan các thông tin kê khai trên đây là đúng sự thực và xin chịu trách nhiệm về thông tin kê khai trên.

…….., ngày … tháng …. năm 20…

Người kê khai

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân Dân Việt Nam về Mẫu danh sách nhân viên và bảng kê danh sách thông tin về người lao động công ty. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành.