Mẫu biên bạn dạng bù trừ công nợ là mẫu mã biên phiên bản được lập ra để ghi chép lại Việc bù trừ nợ công của công ty. Mẫu biên phiên bản nêu rõ công bố của 2 bên, ngôn từ bù trừ công nợ của hai bên... Mời bạn đọc thuộc tìm hiểu thêm cụ thể và cài về mẫu mã biên phiên bản bù trừ nợ công trên trên đây.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản cấn trừ công nợ 2022 mới nhất


1. Mẫu biên bản bù trừ nợ công là gì?

Mẫu biên bạn dạng bù trừ công nợ là mẫu mã biên bạn dạng được áp dụng dùng làm ghi chxay câu hỏi bù trừ công nợ của doanh nghiệp, của người tiêu dùng... đó cũng là 1 mẫu mã biên bạn dạng được sử dụng thịnh hành vào quy trình buổi giao lưu của những doanh nghiệp hiện giờ, do thế việc update một chủng loại biên phiên bản bù trừ nợ công bao gồm sang trọng biểu chủng loại theo chuẩn chỉnh của Sở Tài Chính là hết sức cần thiết, đem về công dụng trong việc đánh giá vận động bù trù công nợ vào quá trình hoạt động vui chơi của doanh nghiệp lớn.


2. Mẫu biên phiên bản bù trừ công nợ số 1


cửa hàng Cổ phần......

-----------------

Số: ..........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

........., ngày .......tháng ......năm .......

BIÊN BẢN BÙ TRỪ CÔNG NỢ

Hôm ni, ngày ....tháng .....năm ......, trên văn phòng Công ty ............., Cửa Hàng chúng tôi có có:

BÊN A (BÊN BÁN)

:

CÔNG TY CỔ PHẦN ......

Địa chỉ

:

Mã số thuế

:

.

BÊN B (BÊN MUA)

:

Địa chỉ

:

Mã số thuế

:

Cùng nhau văn bản về việc cấn trừ công nợ như sau:

1./ Tính đến khi hết ngày...............

- Số mặt B còn đề nghị trả bên A là: ................................

- Số chi phí mặt B đã đặt cọc mang đến mặt A là:.......................

2./ Hai bên thống tuyệt nhất cấn trừ khoản tiền bên B còn đề xuất trả bên A cùng với số tiền mặt B đang đặt cọc mang đến bên A. Sau Lúc cấn trừ:

- Số chi phí mặt B còn phải trả bên A là:.............

- Số tiền bên A còn bắt buộc trả mặt B là:...........

Biên phiên bản này được lập thành 02 phiên bản có giá trị pháp lý đồng nhất, từng bên giữ 01 bản làm cho căn cứ triển khai./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B


3. Mẫu biên bạn dạng bù trừ nợ công số 2


CÔNG TY ..........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc------------------

Số: ............................, ngày...tháng...năm....

BIÊN BẢN BÙ TRỪ CÔNG NỢ

- Căn cđọng vào biên bạn dạng giao nhấn hàng hóa.

- Căn uống cứ vào văn bản thân phía hai bên.

Hôm ni, ngày….mon....năm....

1. Bên A (Bên mua): ........................................................................................

- Đại diện: .................................................... Chức vụ: ...................................

2. Bên B (Bên bán): ........................................................................................

- Đại diện: .................................................... Chức vụ: ...................................

Sau Khi trao đổi cả hai bên bên thuộc thống tốt nhất cùng văn bản một vài nội dung sau:

Tính cho Tháng…/........ Bên A Còn nợ Bên B số tiền là: ................................

Hai bên gật đầu đồng ý cấn trừ khoản nợ bên trên vào chi phí nợ ..........................................

- Sau lúc cấn trừ khoản nợ công bên trên thì số nợ bên A nợ bên B còn là….......... đ (hoặc hết nợ)

Biên phiên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký kết.

Biên bạn dạng được Thành lập làm cho 02 (hai) bản có mức giá trị pháp luật giống hệt, từng mặt giữ 01 bạn dạng để gia công cơ sở hạch tân oán.

Xem thêm: Cách Chinh Phục Chàng Trai Ma Kết Khi Yêu, Cách Để Hẹn Hò Với Đàn Ông Cung Ma Kết

ĐẠI DIỆN BÊN A(Ký cùng ghi rõ họ thương hiệu, tất cả đóng góp dấu xác nhận)ĐẠI DIỆN BÊN B(Ký với ghi rõ bọn họ thương hiệu, có đóng góp dấu xác nhận)

Mời độc giả thuộc đọc thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán thù vào mục biểu mẫu mã nhé.