Biên bản cấn trừ công nợ là một loại biên bản được sử dụng phổ biến liên quan đến công nợ của 2 công ty hoặc nhiều công ty với nhau. Theo đó, đây được coi là một tài liệu quan trọng – là căn cứ liên quan tới thuế, khoản nợ của các bên với nhau.Bạn đang xem: Biên bản cấn trừ công nợ 3 bên

Nhiều khách hàng vẫn thắc mắc về cấn trừ công nợ được hiểu như thế nào?, những trường hợp cụ thể nào cần phải biên bản cấn trừ công nợ?, mẫu biên bản cấn trừ công nợ 2021 cụ thể ra sao?, mẫu biên bản cấn trừ công nợ 3 bên, mẫu biên bản cấn trừ công nợ tiếng Anh có mẫu như thế nào?

Để tìm hiểu rõ về biên bản cấn trừ công nợ, mời quý vị tham khảo nội dung sau đây để hiểu rõ nội dung thắc mắc trên.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản cấn trừ công nợ 3 bên

Cấn trừ công nợ là gì?

Cấn trừ công nợ là biên bản được sử dụng ghi nhận trong doanh nghiệp hiện nay rất phổ biến, theo đó cấn trừ công nợ hay còn gọi là bù trừ công nợ, đây là mẫu biên bản ghi chép lại việc bù trừ của công nợ tại doanh nghiệp thể hiện đầy đủ những thông tin giữa hai đơn vị giao dịch.

Trường hợp nào cần biên bản cấn trừ công nợ?

– Trường hợp nào cần biên bản cấn trừ công nợ? – để giải thích cho câu hỏi này, mời quý vị tham khảo nội dung sau đây để tìm ra lời giải đáp của nội dung này:

Biên bản cấn trừ công nợ được sử dụng trong trường hợp sau đây:

+ Khi hai đơn vị thực hiện giao dịch mua bán bất kỳ một loại hàng hóa nào cho nhau, khi mà chủ thể vừa là người bán đồng thời là người mua thì họ sẽ lập biên bản này để cấn trừ nợ cho nhau.

– Như vậy, biên bản cấn trừ công nợ này sẽ là căn cứ để có thể thực hiện giải trình với cơ quan thuế ở thời điểm sau này. Khi đó, hồ sơ để thanh tóa bù trừ công nợ gồm:

+ Bảng công nợ cụ thể về việc đã thanh toán và phần chưa thanh toán – khoản nợ với khách hàng

+ Hợp đồng kinh tế: trong đó có ghi nhận rõ về phương thức thanh toán ra sao?, hợp đồng, trường hợp không có thông tin này cần phải ký thêm phụ lục hợp đồng để bổ sung thông tin về thanh toán bù trừ công nợ.

+ Biên bản nghiệm thu hoặc biên bản giao hàng, xuất kho

+ Thanh lý hợp đồng

+ Bản đối chiếu công nợ có xác nhận của các bên

+ Hóa đơn về giá trị gia tăng (hoặc hóa đơn bán hàng thông thường)

+ Chứng từ đã được thanh toán trước đó của hai bên gồm: giấy báo nợ, phiếu chi,….

+ Biên bản bù trừ công nợ

+ Chứng từ về thanh toán không dùng bằng tiền mặt của phần chênh lệch khi đã hoàn tất việc bù trừ công nợ.


*

Mẫu biên bản cấn trừ công nợ 2021

Mời quý vị tham khảo 2 mẫu cụ thể về cấn trừ công nợ sau đây để hình dung rõ hơn về mẫu biên bản này:

– Mẫu biên bản cấn trừ công nợ số 1

Công ty Cổ phần X

—————–

Số: 02/BB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—–o0o—–

Hà nội, ngày 16 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN CẤN TRỪ CÔNG NỢ

Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2020  tại văn phòng Công ty cổ phần X, chúng tôi gồm có:

Cùng nhau thoả thuận về việc cấn trừ công nợ như sau:

– Số bên B còn phải trả bên A là: 10 triệu đồng

– Số tiền bên B đã đặt cọc cho bên A là:5 triệu đồng

2./ Hai bên thống nhất cấn trừ khoản tiền bên B còn phải trả bên A với số tiền bên B đã đặt cọc cho bên A. Sau khi cấn trừ:

– Số tiền bên B còn phải trả bên A là: 5 triệu đồng

– Số tiền bên A còn phải trả bên B là: 0 đồng

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ thực hiện./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

Hoàng

Nguyền Huy Hoàng

ĐẠI DIỆN BÊN B

Phương

Trần Thị Phương

– Mẫu biên bản cấn trừ công nợ số 2

CÔNG TY Cổ phần X

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc——————

Số: 05/2020/BBHà nội, ngày 16 tháng 12 năm 2020.
BIÊN BẢN CẤN TRỪ CÔNG NỢ

– Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.

– Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.

Hôm nay, Hà nội, ngày 16 tháng 12 năm 2020

1/ Bên A (Bên mua): Công ty cổ phần X

– Đại diện: Ông Bùi Văn Thịnh

– Chức vụ: phó giám đốc

– Đại diện: ông Trần Văn Hoàng

– Chức vụ: Phó giám đốc

Sau khi bàn bạc cả 2 bên bên cùng thống nhất và thoả thuận một số nội dung sau:

Tính đến Tháng 11/2020 Bên A Còn nợ Bên B số tiền là: 5 triệu đồng

Hai bên đồng ý cấn trừ khoản nợ trên vào tiền nợ 3 triệu đồng

– Sau khi cấn trừ khoản công nợ trên thì số nợ bên A nợ bên B còn là 2 triệu đồngđ

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Biên bản được thành lập làm 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên sẽ giữ 01 bản

ĐẠI DIỆN BÊN A(Ký và ghi rõ họ tên, có đóng dấu xác nhận)ThịnhBùi Văn ThịnhĐẠI DIỆN BÊN B(Ký và ghi rõ họ tên, có đóng dấu xác nhận)HoàngTrần Văn Hoàng

Tải (Download) mẫu Biên bản cấn trừ công nợ 2021

Mẫu biên bản cấn trừ công nợ 3 bên

Mẫu biên bản cấn trừ công nợ 3 bên hiện chưa có quuy định nào quy định rõ về một mẫu cụ thể, tuy nhiên về cơ bản mẫu biên bản này vẫn cần có một số nội dung cơ bản không thể thiếu, dựa vào đó, chúng tôi xin đưa ra mẫu cụ thể như sau về một công ty cụ thể:

Công ty Cổ phần X

—————–

Số: 05/2020

Hà nội, ngày 16 tháng 12 năm 2020.
BIÊN BẢN CẤN TRỪ CÔNG NỢ

Hà nội, ngày 16 tháng 12 năm 2020

BÊN C : CÔNG TY cổ phần Z

Cùng nhau thoả thuận về việc cấn trừ công nợ như sau:

– Số bên B còn phải trả bên A là: 10 triệu đồng

– Số tiền bên B đã đặt cọc cho bên A là: 8 triệu đồng

Số bên B còn phải trả bên C là: 10 triệu đồng

– Số tiền bên B đã đặt cọc cho bên C là: 8 triệu đồng

2./ Hai bên thống nhất cấn trừ khoản tiền bên B còn phải trả bên A với số tiền bên B đã đặt cọc cho bên A. Sau khi cấn trừ:

– Số tiền bên B còn phải trả bên A là: 2 triệu đồng

– Số tiền bên A còn phải trả bên B là: 0 đồng

– Số tiền bên B phải trả cho bên C là 2 triệu đồng

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ thực hiện./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

Thịnh

Bùi Văn Thịnh

ĐẠI DIỆN BÊN B

Hoàng

Trần Văn Hoàng

Tải (Download) mẫu Biên bản cấn trừ công nợ 3 bên

 Mẫu biên bản cấn trừ công nợ tiếng Anh

Sau đây là một mẫu biên bản cấn trừ công nợ bằng tiếng Anh mời quý vị tham khảo trong mục sau:

Director ( Giám đốc): ……………………………..Hereinafter called: the sellerDưới đây gọi là bên bánPARTY B: ……………………………………………….

Xem thêm: Cách Tính Hệ Số Lương Cơ Bản Đơn Giản Và Cực Dễ Hiểu, Please Wait

 Director: ……………………………………………………….Hereinafter called: the buyerDưới đây gọi là bên muaPARTY C: DPC FOOD CO., LTD(Beân C) 28/56 MOO 1, KOKKARM, MUANGSAMUTSAKORN 74000, THAILANDRepresented by (Đại diện ): ………………………………………………

For and on behalf of Party AĐại diện bên AFor and on behalf of Party BĐại diện bên B
TRADING PROMOTION CO., LTD.SEAFOODS CORP

For and on behalf of Party CĐại diện bên C

Tải (Download) mẫu Biên bản cấn trừ công nợ tiếng Anh

 Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến biên bản cấn trừ công nợ, câu trả lời cho những câu hỏi cấn trừ công nợ được hiểu như thế nào?, những trường hợp cụ thể nào cần phải biên bản cấn trừ công nợ?, mẫu biên bản cấn trừ công nợ 2021 cụ thể ra sao?, mẫu biên bản cấn trừ công nợ 3 bên, mẫu biên bản cấn trừ công nợ tiếng Anh có mẫu như thế nào?