Bạn từng điều khiển máy ảnh Nikon D700 bằng điện thoại chưa? Mình đoán là chưa đâu