... TỔNG KẾT B N HÀNG MS-KH TÊN SL GIÁ SL THÙNG SL LẺ THÀNH TIỀN TL1 2000 BE2 2050 TR1 1500 CF2 1000 BE3 8015 TL2 455 BE1 4000 BE2 3200 TL3 6050 TR2 1200 B NG 1 - ĐƠN GIÁ B NG 2 ... TS-TTTH-DHSP WEBSITE TRUNG TÂM: HTTP://THSP.NETCENTER-VN.NET TRUNG TÂM TIN HỌC ĐHSP - ĐỀ THI HỌC PHẦN EXCEL – thời gian 50’ CÂU 1 : (1.5 điểm) Tạo b ng tính theo mẫu sau. B NG 1 - TIÊU CHUẨN B NG ... TS-TTTH-DHSP WEBSITE TRUNG TÂM: HTTP://THSP.NETCENTER-VN.NET TRUNG TÂM TIN HỌC ĐHSP - ĐỀ THI HỌC PHẦN EXCEL – thời gian 50’ CÂU 1 : (1.5 điểm) Tạo b ng tính theo mẫu sau. B O CÁO DOANH...

Bạn đang xem: Đề thi excel chứng chỉ b


*

*

... 5HTR ########5.6 B ng 1MãNguyên nhân B Bỏ b A B ănH B ăn b b C Có b nh* YÊU CẦU TÍNH TOÁN :2/ Xếp thứ tự B ng tính theo cột Họ tên b tăng dần (1 đ)3/ Tạo thêm vào b n phải cột Cân ... Lập danh sách các b Siêu âm (1 đ)Thông tin - Chương trình - Đề thi : HTTP://THSP.NETCENTER.VN.NET(GV : NTTuyết)Trung Tâm Tin học ĐHSP/TP/HCMĐỀ THI MÔN EXCEL9 7(Thời gian thi : 50 phút)Điền ... học ĐHSP/TP/HCMĐỀ THI MÔN EXCEL9 7(Thời gian thi : 50 phút)Điền Họ tên, ngày/tháng/năm sinh của thí sinh vào ô A1Lưu file theo hướng dẫn của Giám thị.1/ Nhập dữ liệu và trình b y theo mẫu (không...
*

... Tâm Tin Học Đề thi môn EXCEL (Thời gian 50 phút)I) Tạo b ng tính theo mẫu sau:Gõ họ tên vào ô A1; ngày sinh vào ô A2 (2 điểm) B NG LƯƠNG CÔNG TY RẠNG ĐÔNGMã NV Ho lot Ten Phái LCB C.Vụ Phụ ... 120000 25 B ng 1 - B ng Chức Vụ & Phụ cấp B ng 2 - B ng Hệ Số Lương theo số năm công tácMã CV Chức VụSố NămCông Tác14812A Giám ĐốcHS Lương 1 1.15 1.3 1.5 B P. Giám ĐốcC T. Phòng B ng ... cột Tổng thu nhập trong B ảng 3 - Thống kê Lưu ý: Nếu câu nào làm không được, B n có thể nhập dữ liệu giả để làm tiếp các câu sau.HẾTThông tin – chương trình – đề thi tại http : / / thsp.netcenter.vn.net...
*

*

... his brother with himA. give B. takeC. likeD. catchCâu hỏi 9: I managed to stop, but the ran behind me didn't.A. the heavy car B. the coachC. the small truckD. the big motorbikeCâu ... really.A. common B. good-lookingC. famousD. gentlyCâu hỏi 3: The ball_______ the fence and into the street.A. hit B. shotC. kickedD. went over Các đề thi Tiếng Anh trình độ AĐÊ 1:Câu ... Bod______ the package for the old man.A. hold B. helpsCâu hỏi 4: Abdul was badly frightened by a stranger in the market.A. surprised B. embarrassedC. worriedD. terrifiedCâu hỏi 5:...
... khoaHOCBONG Number Double Học b ng* B ng tbl_Ketqua (kết quả thi) Field Name Data Type Field Size DescriptionMASV Text 3 Mã sinh viênMAMH Text 2 Mã môn họcDIEM Number Single Điểm thi * Mối ... Text 50 Tên khoa* B ng tbl_Monhoc (Môn học)Field Name Data Type Field Size DescriptionMAMH Text 2 Mã môn họcTENMH Text 25 Tên môn họcSOTIET Number Byte Số tiết* B ng tbl_Sinhvien (sinh viên)Field ... CommandButton có tên là cmdThoat để khi người dùng nhấn vào đó thì form được đóng lại.Câu 10 (1 điểm): Thi t kế form có dạng sau:Yêu cầu: • Tạo 1 Combo box có tên là cmbkhoa lấy dữ liệu trong b ng...

Xem thêm: 150 Trang Trí Lớp Học Ý Tưởng, Trang Trí Lớp Học Tiểu Học Giá Tốt Tháng 10, 2021


... tbl_Bienlai theo mẫu dưới đây.Lưu form với tên là frm_Bienlai.4• B ng tbl_Lophoc (Lớp học)• B ng tbl_Hocvien (Học viên)• B ng tbl_Bienlai (Biên lai)Câu 2 (0.5 điểm): Tạo query dùng để liệt kê danh ... form sub là frm_lophocsubform.Câu 7 ( 1 điểm): Sử dụng chức năng Design của Access để thi t kế form hiển thị và nhập dữ liệu cho b ng tbl_Bienlai theo mẫu dưới đây.Lưu form với tên là frm_Bienlai.4• ... * B ng tbl_Bienlai (Biên lai)Field Name Data Type Field Size DescriptionMA KH Text 10 Mã khóa họcMALOP Text 10 Mã lớp họcMAHV Text 10 Mã học viênSOBL Text 10 Số biên laiDIEM Number Integer...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8