Câu hỏi: Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc thù mang lại điện ngôi trường về

A. Khả năng thực hiện công

B. Tốc độ thay đổi thiên của điện trường

C. Khả năng công dụng lực

D. Năng lượng.

Bạn đang xem: Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho

Lời giải: 

Đáp án C. Cường độ điện trường là đại lượng đặc thù mang lại điện trường về phương diện tác dụng lực.

*

Cùng Top giải mã ôn lại kiến thức và kỹ năng liên quan nhé!

I. Điện trường

1. Môi ngôi trường truyền liên quan điện 

Giả sử ta đặt nhị trái cầu điện tích trái vết vào một bình kín rồi hút ít hết bầu không khí ra. Ta sẽ biết, lực hút ít của nhị quả cầu không đều yếu ớt đi mà lại bạo phổi lên. bởi thế nên gồm một môi trường thiên nhiên như thế nào đó truyền ảnh hưởng điện giữa nhì quả cầu. Môi trường chính là điện trường.

2. Điện trường

Điện ngôi trường là môi trường thiên nhiên (dạng đồ vật chất) bảo phủ điện tích cùng gắn sát với năng lượng điện. Điện trường tính năng lực điện lên các điện tích khác đặt vào nó.

Nơi như thế nào có điện tích thì xung quanh điện tích đó gồm điện trường.

Một năng lượng điện Q nằm ở vị trí một điểm trong không khí đang gây ra bao phủ nó một điện trường. Một điện tích q phía trong điện trường kia sẽ ảnh hưởng Q tác dụng một lực điện và ngược lại, q cũng tác dụng lên Q một lực đối 

II. Cường độ điện trường

1. Khái niệm độ mạnh năng lượng điện trường

Theo định quy định Cu-lông, q càng ở xa Q thì lực điện càng nhỏ dại. Ta nói điện ngôi trường trên những điểm càng xa Q càng yếu hèn. Vì thế cần được sản xuất một quan niệm đặc trưng cho việc to gan lớn mật, yếu ớt của điện ngôi trường tại một điểm. Khái niệm đó là độ mạnh điện ngôi trường.

2. Định nghĩa.

Thực nghiệm chứng minh rằng theo thứ tự các năng lượng điện demo q1, q2,… khác biệt trên một điểm thì:

F1/q1=F2/q2=...

Ta có thể thấy độ béo của lực điện tác dụng lên điện tích demo q = +1C để đặc thù cho độ mạnh năng lượng điện ngôi trường trên điểm mà ta xét. Tuy nhiên theo bí quyết, độ mập F của lực điện tỉ lệ thuận với q, yêu cầu thương số F/q đó là độ mập của lực điện chức năng lên điện tích 1C. Do kia, ta vẫn lấy tmùi hương số này làm cho số đo của độ mạnh năng lượng điện trường. Vậy ta tất cả tư tưởng sau:

Cường độ năng lượng điện trường trên một điểm là đại lượng đặc thù mang lại tính năng lực của năng lượng điện ngôi trường trên điểm đó. Nó được xác minh bằng tmùi hương số của độ béo lực năng lượng điện F tác dụng lên một năng lượng điện thử q (dương) đặt tại đặc điểm này và độ lớn của q.

E = F/q (3.1)

3. Vectơ cường độ điện trường

Vì lực F là đại lượng vectơ, còn năng lượng điện q là đại lượng vô hướng, phải độ mạnh điện trường E cũng là 1 trong đại lượng vectơ.

Cường độ năng lượng điện ngôi trường được biểu diễn bằng một vectơ Gọi là vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Từ công thức (3.1), ta có:

Vectơ cường độ điện trường E có:

+ Phương thơm và chiều trùng với phương cùng chiều của lực điện tác dụng lên điện tích demo q dương.

+ Chiều lâu năm (môđun) biểu diễn độ to của độ mạnh điện ngôi trường theo một tỉ lệ xích nào kia.

Xem thêm: Cách Khôi Phục Tài Khoản Gmail Bị Xóa Vĩnh Viễn Đơn Giản, Khôi Phục Tài Khoản

Đơn vị đo cường độ điện ngôi trường là Vôn bên trên mét (kí hiệu là V/m).4. Công thức tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường trên một năng lượng điện điểm

*Vecto cường độ điện trường:

- Phương thơm, chiều trùng cùng với phương, chiều của lực năng lượng điện tính năng lên điện tích demo q dương;

+ vecto lớn