Để theo dõi tình hình biến động của vật tự, hàng hoá trong kho của đơn vị thì kế toán sẽ mở sổ kế toán chi tiết vật tư, sản phẩm, hàng hoá. Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn cách làm sổ đó và quan trọng là sổ sẽ tự động lấy lên số liệu khi bạn thay đổi mã vật tư hay ngày tháng.Bạn đang xem: Cách tạo mã hàng hóa trong excel

Mục đích và căn cứ để ghi vào sổ kế toán chi tiết ,vật tư, sản phẩm hàng hoá

– Dùng để theo dõi chi tiết tình hình nhập, xuất, tồn kho cả về số lượng và giá trị của từng loại nguyên, vật liệu, công cụ dụng cụ sản phẩm hàng hoá ở từng kho. Làm căn cứ đối chiếu với việc chi chép của thủ kho.

– Sổ được mở chi tiết theo từng tài khoản (152, 153, 155, 156) theo từng kho và từng loại vật tư, sản phẩm, hàng hoá.

Mẫu sổ kế toán chi tiết vật tư, sản phẩm, hàng hoá

Về mẫu sổ thì chắc bạn cũng đã có nếu như bạn làm kế toán kho, kế toán vật tư,… Bạn có thể tự tay mình lập sổ trên Excel để luyện tập thêm kỹ năng xử lý Excel của mình