USB Device Not Recognized là một lỗi thường xuyên xảy đến Windows 10/8.1/7/XP/Vista khi bạn kết nối USB đến máy tính. Và thiết bị USB được nói tới ở đây bao gồm những thiết bị có đầu kết nối USB 3.0, như ổ cứng di động, chuột, keyboard, điện thoại Android, camera, máy in… chứ không riêng chiếc USB.

Khi máy tính xảy ra lỗi này, thì bạn sẽ không thể sử dụng thiết bị vừa kết nối vào. Tùy trường hợp, lỗi này sẽ được hiển thị với những thông báo khác nhau, bao gồm:

The last USB device you connected to this computer malfunctioned, and Windows does not recognize it.”“One of the USB devices attached to this computer has malfunctioned, and Windows does not recognize it.


Bạn đang xem: Cách sửa lỗi usb device not recognized


Xem thêm:

For assistance in solving this problem, click this message
.”

*
*
*
*
*
*
*
*
*


Khi hoàn thành, khởi động lại máy tính (hoặc ngắt điện máy tính như cách đầu tiên). Driver của những thiết bị sẽ tự cài đặt mới và giải quyết lỗi USB Device Not Recognized của các thiết bị gặp vấn đề.