*

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ MẪU SỐ 02 - TSCĐ

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

 

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày….. tháng….. năm…..

Bạn đang xem: Biên bản thanh lý tài sản trường học

Số:…….….…..

Nợ:….….….

Có:….….…. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Căn uống cđọng Quyết định số: ….….….…. ngày…. tháng…. năm…. của….….….….….….….….….….….

….….….….….….…………………………….….….…. Về việc thanh lý tài sản cố định và thắt chặt.

I. Ban tkhô cứng lý TSCĐ gồm:

Ông/Bà: ………………….….… Chức vụ………….….… Đại diện……………. Trưởng ban

Ông/Bà: ………………….….… Chức vụ………….….… Đại diện…………………. Ủy viên

Ông/Bà: ………………….….… Chức vụ………….….… Đại diện…………………. Ủy viên

II. Tiến hành tkhô cứng lý TSCĐ:

- Tên, ký mã hiệu, qui phương pháp (cấp cho hạng) TSCĐ.......................................................................

- Số hiệu TSCĐ .................................................................................................................

- Nước sản xuất (xây dựng)................................................................................................

- Năm sản xuất...................................................................................................................

- Năm chuyển vào sử dụng…………………….. Số thẻ TSCĐ.....................................................

- Nguyên ổn giá TSCĐ.............................................................................................................

- Giá trị hao mòn đang trích cho thời điểm tkhô giòn lý..................................................................

- Giá trị còn sót lại của TSCĐ....................................................................................................

III. tóm lại của Ban thanh lý TSCĐ:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

 

Ngày….. tháng…… năm…… Trưởng Ban thanh lý (Ký, bọn họ tên)

Kết quả thanh khô lý TSCĐ:

- giá cả tkhô nóng lý TSCĐ: ……………………………………… (viết bằng chữ)...........................

- Giá trị thu hồi: …………………………………………….….. (viết bằng chữ)...........................

- Đã ghi bớt sổ TSCĐ ngày…… tháng…… năm……

 

Giám đốc (Ký, chúng ta tên, đóng dấu)

Ngày…… tháng…… năm…… Kế toán thù trưởng (Ký, bọn họ tên)

 HƯỚNG DẪN GHI BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ MẪU SỐ 02 - TSCĐ

Góc trên bên trái của Biên phiên bản tkhô hanh lý TSCĐ ghi rõ thương hiệu đơn vị chức năng (hoặc đóng vết đơn vị), thành phần áp dụng. khi tất cả quyết định về vấn đề tkhô cứng lý TSCĐ doanh nghiệp lớn cần thành lập Ban tkhô hanh lý TSCĐ. Thành viên Ban tkhô hanh lý TSCĐ được ghi chnghiền ngơi nghỉ Mục I.

Tại Mục II ghi những tiêu chuẩn chung về TSCĐ bao gồm đưa ra quyết định thanh khô lý như:

- Tên, ký hiệu TSCĐ, số hiệu, số thẻ TSCĐ, nước phân phối, năm chính thức đi vào sử dụng.

- Nguim giá TSCĐ, giá trị hao mòn đã trích cộng dồn mang lại thời gian tkhô giòn lý, cực hiếm sót lại của TSCĐ đó.

Mục III ghi Kết luận của Ban tkhô hanh lý, ghi ý kiến thừa nhận xét của Ban về việc tkhô nóng lý TSCĐ.

Mục IV, tác dụng tkhô hanh lý: Sau khi tkhô giòn lý ngừng địa thế căn cứ vào hội chứng tự tính toán thù tổng cộng ngân sách thanh lý thực tế với quý giá tịch thu ghi vào trong dòng chi phí thanh lý với giá trị tịch thu (quý giá phụ tùng, phế liệu thu hồi tính theo giá bán thực tiễn vẫn cung cấp hoặc giá cả ước tính).

Xem thêm: Cách Đổi Số Điện Thoại Trên Fb, Cách Thay Đổi Số Điện Thoại Xác Nhận Facebook

Biên bạn dạng tkhô hanh lý đề xuất bởi vì Ban thanh khô lý TSCĐ lập và bao gồm đầy đủ chữ cam kết, ghi rõ chúng ta tên của trưởng Ban tkhô cứng lý, kế toán trưởng với giám đốc công ty.

Kế toán thù Lê Ánh chúc các bạn thành công!

Từ khóa liên quan: biên bạn dạng thanh lý gia sản ngôi trường học tập, đưa ra quyết định tkhô nóng lý gia tài, biên phiên bản thanh lý nguyên lý hình thức, biên bản tkhô cứng lý gia sản cố định và thắt chặt theo thông bốn 200, mẫu biên phiên bản thanh hao lý xe ô tô đơn vị, biên bản thanh lý tài sản ngôi trường mần nin thiếu nhi, làm hồ sơ tkhô hanh lý tài sản cầm cố định

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

Chulặng huấn luyện các khóa đào tạo và huấn luyện kế toán thù thực hành cùng có tác dụng hình thức dịch vụ kế tân oán toàn bộ rất tốt thị trường

 (Được giảng dạy và tiến hành vày 100% những kế toán thù trưởng tự 13 năm mang lại hai mươi năm kinh nghiệm)