*

Đăng cam kết học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP.. VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP.. - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ theo Thông tư 200 và 133 - Mẫu 06-TSCĐ,Dùng để phản ánh số khấu hao TSCĐ cần trích và phân chia số khấu hao đó cho các đối tượng người sử dụng áp dụng TSCĐ hàng tháng.

Bạn đang xem: Bảng khấu hao tài sản cố định

1. Mẫu bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ theo Thông bốn 133:

Số:………….

BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ

Tháng….. năm…..

Số TTChỉ tiêuTỷ lệ khấu hao (%) hoặc thời hạn sử dụngNơi sử dụngToàn DNTK 154-túi tiền cung cấp marketing dsinh hoạt dang (TK 631 - Giá thành SX)TK 642 Chi tiêu làm chủ kinh doanhTK 241 XDCB dsinh sống dangTK 242 Chi tiêu trả trướcTK 335 Ngân sách bắt buộc trả
Hoạt cồn ……Hoạt cồn ……Hoạt hễ ……Hoạt cồn ……
Nguyên giá TSCĐSố khấu hao
AB1234567891011
1I. Số khấu hao trích mon trước
2II. Số KH TSCĐ tăng trong tháng-
3III. Số KH TSCĐ sút vào tháng-
4IV. Số KH trích tháng này (I + II - III)
Cộngx


Người lập bảng(Ký, họ tên)
Ngày…. tháng .... năm….Kế tân oán trưởng(Ký, bọn họ tên)

Tải mẫu Bảng tính phân bố khấu hao TSCĐ theo Thông tứ 133:

TẢI VỀ

2. Mẫu bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ theo Thông tứ 200:

Số:..................

BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ

Tháng .năm 200

STT

Chi tiêu

Tỷ lệ khấu hao (%) hoặc thời hạn sử dụng

Nơi sử dụng

Toàn DN

TK 627 – Chi phí

Sản xuất chung

TK 623 túi tiền sử dụng thứ thi công

TK 641 Chi tiêu bán hàng

TK 642 Chi tiêu thống trị Doanh nghiệp

TK 241 XDCB dsống dang

TK 241 Ngân sách trả trước nđính thêm hạ

TK 241 Chi tiêu trả trước lâu năm hạn

TK 335 Chi tiêu đề nghị trả

Nguyên giá chỉ TSCĐ

Số khấu hao

Phân xưởng (Sản phẩm)

Phân xưởng (Sản phẩm)

Phân xưởng (Sản phẩm)

Phân xưởng (Sản phẩm)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

I.Số khấuhaotríchtháng trướcII.Số KHTSCĐtăng trongthángIII.Số KHTSCĐgiảm trongthángIV.SốKHtríchmon này(I+II+III)

Cộng

Ngày............. tháng............................................................. năm.......

Ngườilập bảngKế tân oán trưởng
(Ký, họ tên)(Ký, bọn họ tên)

Tải mẫuBảng tính phân vùng khấu hao TSCĐtheo Thông tư 200:

TẢI VỀ

Trường hợp các bạn ko tải về được thì rất có thể làm theo cách sau:Bước 1: Để lại mail ở vị trí phản hồi bên dướiBước 2: Gửi trải nghiệm vào mail:muare60s.vn
email.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ ý muốn tải)II. Cách lập BẢNG TÍNH PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐBảng tính cùng phân chia khấu hao TSCĐ bao gồm các cột dọc phản ánh số khấu hao bắt buộc tính mang lại từng đối tượng người dùng sử dụng TSCĐ với các sản phẩm ngang đề đạt số khấu hao tính vào thời điểm tháng trước, số khấu hao tăng, sút với số khấu hao buộc phải tính hồi tháng này.

Xem thêm: Hướng Dẫn Hát Karaoke Bằng Tai Nghe Trên Máy Tính Offline, Miễn Phí Mới Nhất

Trung tâm lập:+ Dòng khấu hao đang tính mon trước mang từ bảng tính cùng phân chia khấu hao TSCĐ mon trước.+ Các mẫu sổ khấu hao TSCĐ tăng, bớt mon này được phản ánh chi tiết mang lại từng TSCĐ bao gồm liên quan đến số tăng, bớt khấu hao TSCĐ theo chế độ luật pháp hiện nay hành về khấu hao TSCĐ.Dòng số khấu hao bắt buộc tính tháng này được tính bởi (=) Số khấu hao tính tháng trước cùng (+) Với số khấu hao tăng, trừ (-) Số khấu hao giảm trong tháng.- Số khấu hao nên trích tháng này trên Bảng phân chia khấu hao TSCĐ được thực hiện để ghi vào các Bảng kê và sổ kế toán gồm liên quan (cột ghi Có TK 214), bên cạnh đó được áp dụng nhằm tính giá thành thực tiễn sản phẩm, hình thức hoàn thành.

----------------------------------------------------------------

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG siêng huấn luyện và đào tạo kế toán thù thực hành thực tế

tin nhắn.com

*