mau thông thường tu lao dong tien luong , mau tầm thường tu ke toan ban hang , mau phổ biến tu ke toan tien te , mau bình thường tu ke toan tai san co dinh (tscd), mau phổ biến tu ke toan hang ton kho
Bạn đang xem: Bảng chấm công theo quyết định 48

*

*

*

*

Mẫu số 01a - LĐTL : BẢNG CHẤM CÔNG

Đơn vi:………..quý khách hàng đang xem: Bảng chnóng công theo ra quyết định 48

Bộ phận:……….

Mẫu số: 01a- LĐTL

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

BẢNG CHẤM CÔNG

STT

Họ cùng tên

ngạch bậc lương hoặc cấp độ chức vụ

Ngày vào tháng

Quy ra công

1

2

3

31

Số công tận hưởng lương sản phẩm

Số công hưởng lương thời gian

Số công nghỉ ngơi vấn đề, chấm dứt bài toán mùi hương 100% lương

Số công nghỉ Việc, xong câu hỏi hương …% lương

Số công mùi hương BHXH

A

B

C

1

2

3

31

32

33

34

35

36

Cộng

Ngày….tháng…năm.....

Người chấm công

(Ký, bọn họ tên)

 

Prúc trách nát cỗ phận

(Ký, họ tên)

 

Người duyệt

(Ký, bọn họ tên)

 

- Lương sản phẩm:

SP

- Nghỉ phép:

P

- Lương thời gian:

+

- Hội nghị, học tập:

H

- Ốm, điều dưỡng:

Ô

- Nghỉ bù:

NB

- Con ốm:

- Nghỉ không lương:

KL

- Tnhì sản:

TS

Ngừng việc:

N

- Tai nạn:

T

- Lao cồn nghĩa vụ:


*

Mẫu Chứng Từ Lao Động Tiền Lương :

>> Mẫu số 01b- LĐTL : BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GiỜ

>> Mẫu số 02- LĐTL : BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

>> Mẫu số 03- LĐTL : BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG

>> Mẫu số 04- LĐTL : GIẤY ĐI ĐƯỜNG

>> Mẫu số 05 - LĐTL : PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

>> Mẫu số 06- LĐTL : BẢNG THANH TOÁN TIỀN LÀM THÊM GiỜ

>> Mẫu số 07- LĐTL : BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI ( Dùng thuê mướn nhân lực, thuê khoán việc)

>> Mẫu số 08- LĐTL : HỢP. ĐỒNG GIAO KHOÁN

>> Mẫu số 09- LĐTL : BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢPhường ĐỒNG GIAO KHOÁN

>> Mẫu số 10 - LĐTL : BẢNG KÊ TRÍCH NỘPhường CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG

>> Mẫu số 11 - LĐTL : BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

 

 


1> Học kế toán thù tại Hà Nội

2> Học kế toán trên TPHCM

3> Học kế toán tại Hà Đông

4> Lớp học tập Word - Excel trên Hà Nội

5> Lớp học tập Word - Excel trên TPHCM


KẾ TOÁN TRƯỞNG

1> Kế tân oán trưởng doanh nghiệp

2> Kế toán trưởng đơn vị nước

KẾ TOÁN THỰC HÀNH

1> Học kế tân oán căn bản

2> Học kế tân oán thuế thực hành (Cho người không biết)

3> Học kế tân oán tổng hòa hợp (Cho bạn đang biết)

4> Học kế toán sản xuất

5> Học kế tân oán xây dựng

6> Học kế tân oán máy

KẾ TOÁN CHUYÊN ĐỀ

1> Học đại lý thuế

TIN HỌC VĂN PHÒNG

1> Học Word cơ bản

2> Học excel cơ bản

3> Học excel nâng cao

4> Học excel mang lại kế toán

5> Học excel mang lại doanh nghiệp

6> Học VBA excel đến kế toán
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Gieo Hạt Giống Hoa Dạ Yến Thảo Bằng Hạt Và Chăm Sóc Dạ Yến

>> Xem Lịch Knhì giảng khóa đào tạo kế toán thù - kế toán thuế - kế toán thù trưởng ( TP HCM )