Smiley face
Chính sách đại lý

Mô hình kinh doanh đại lý

 • Đại lý sẽ mua hàng trực tiếp thông qua website muare60s.vn và bán lại trực tiếp cho người sử dụng hoặc phân phối qua hệ thống cửa hàng do đại lý tự phát triển.

 • Đại lý toàn quyền phát triển hệ thống cửa hàng trực thuộc mình và quyết định giá bán cho các cửa hàng.

 • Đại lý bán hàng cho cửa hàng thông qua hình thức cửa hàng nộp tiền cho đại lý và đại lý cấp hạn mức bán hàng cho cửa hàng

Chính sách đại lý muare60s.vn hướng đến mục tiêu chung là :

 • Tạo dựng mối quan hệ lâu dài giữa Công ty và đại lý trên cơ sở cam kết hợp tác và chia sẽ mục tiêu lợi nhận vì lợi ích của 2 bên.

 • Chính sách hỗ trợ và chiết khấu công bằng và hợp lý nhất trên toàn bộ kênh phân phối, tránh mâu thuẫn, xung đột giữa các thành viên trong kênh phân phối.

 • Cam kết bảo vệ tối đa quyền lợi của mỗi thành viên trong kênh phân phối.

 • Cam kết giữ mức chiết khấu đã cam kết với đại lý. Chiết khấu đại lý phụ thuộc và doanh số đại lý theo tháng, không phân biệt số lần mua hàng và giá trị của mỗi đơn hàng.

 • Thường xuyên chia sẻ thông tin, hỗ trợ kịp thời nhằm mục tiêu giải quyết nhanh nhất các vấn đề nảy sinh trong kênh phân phối.

Quyền lợi đại lý

 •  Được hưởng chiết khấu thương mại theo chính sách chiết khấu của Công ty
 • Đại lý được thưởng doanh số theo quý và theo năm dựa vào doanh số tổng cộng của quý hoặc năm. Thông tin thưởng doanh số sẽ được Công ty thông báo cho đại lý vào cuối quý hoặc năm

 • Được nhận tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm chi tiết và đầy đủ nhất

 • Được hỗ trợ đào tạo cách thức quản lý cửa hàng, tư vấn quản lý kinh doanh, phát triển hệ thống cửa hàng.

Đại lý được hỗ trợ kỹ thuật trong trường hợp gặp trục trặc kỹ thuật. Hình thức hỗ trợ qua điện thoại hoặc hỗ trợ trực tiếp nếu cần thiết.

Quy định thanh toán

Đại lý có thể sử dụng các phương thức thanh toán như sau để thanh toán:

 • Thanh toán tiền mặt : đại lý trực tiếp thanh toán tiền mặt tại Công ty.

 • Thanh toán chuyển khoản: Đại lý thanh toán bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Công ty, Đại lý có thể phải trả thêm phí chuyển khoản hoặc không tùy theo quy định của ngân hàng. 

 • Thanh toán khi nhận hàng: ở hình thức thanh toán này, đại lý sẽ ứng trước một phần tổng đơn hàng( thường là 30%), và sẽ thanh toán đủ khi nhận hàng theo đúng phiếu đặt hàng.